What drives us

Bring out the best in each other and discover the magic of teams.
What drives us

Persoonlijk & Professioneel Succes

De basis voor succes ligt in het kennen van jezelf, het begrijpen van anderen en het je bewust zijn van de impact van je acties en gedrag op anderen. In onze werkwijze sta jij centraal. Er wordt gebruik gemaakt van methoden die als losse onderdelen kunnen worden ingezet maar ook integraal onderdeel zijn van onze totaal aanpak.

Mensen

Voor jouw persoonlijke ontwikkeling

De methode van DiSC categoriseert gedrag van mensen; de verkregen inzichten kunnen leidinggevenden en medewerkers helpen hun communicatie effectiever te laten verlopen, verschillen te waarderen, conflicten te verminderen en prestaties te verbeteren.
DiSC helpt om behoeften, prioriteiten en drijfveren van anderen te begrijpen en effectiever te zijn in leidinggeven, coachen, trainen, ontwikkelen, onderhandelen en verkopen.

Leidinggeven volgens Ken Blanchard vraagt het vermogen om situaties goed in te schatten, om flexibel te zijn en om een gezamenlijke aanpak te kiezen. Wij zijn door Blanchard International opgeleid in de bewezen concepten van ‘Situationeel Leidinggeven II’.
‘Situationeel Leidinggeven II’ helpt leidinggevenden bij het beter vorm geven van hun rol in de organisatie en het ontwikkelen van hun medewerkers tot professionals voor verschillende taken en situaties. Het helpt medewerkers om hun ontwikkelbehoeften te herkennen en voorbereid in gesprek te gaan met hun leidinggevenden. In de praktijk hebben we veel ervaring opgedaan met het begeleiden van leidinggevenden en medewerkers en het toepassen van ‘Situationeel Leidinggeven II’ in hun praktijk.

Als je weet wat je wilt en je weet wat je kunt, dan volgt vanzelf de energie om het ook te doen. Hoe effectief ben jij om jezelf te organiseren? Wij werken met de grondbeginselen van Stephen Coveys ‘zeven eigenschappen van effectieve mensen’ om jouw persoonlijke organisatie te ontwikkelen.
We leren je hoe je de volgende uitgangspunten kunt hanteren in je eigen situatie en zo effectief kunt omgaan met je tijd en energie.

 • Belangrijke zaken mogen nooit wijken voor urgente onbelangrijke zaken
 • Stil staan is een voorwaarde om vooruit te kunnen gaan
 • Om met anderen te kunnen werken, moet je eerst aan jezelf werken
 • Druk is tweedimensionaal; je hebt druk of je geeft druk
 • Het lichaam liegt nooit

Communicatie is het gereedschap van medewerkers en leidinggevenden in de bedrijfspraktijk. Relaties staan of vallen met het vermogen om een gesprek vorm te geven en interactie op gang te krijgen en te houden.
Wij hanteren onder andere de volgende uitgangspunten om tot een hoogwaardig communicatieniveau te komen:

 • Begrijpen gaat vóór begrepen worden
 • Praten vanuit belangen en behoeften is effectiever dan ge-pingpong van standpunten
 • De kwaliteit van de vraag bepaalt het antwoord
 • Luisteren is niet hetzelfde als wachten op jouw beurt om te praten
 • Emoties komen van rechts en hebben voorrang
 • Feedback is het ontbijt voor kampioenen

Samen met de beste trainingsacteurs doceren we een aantal gesprekstechnieken die jouw aandeel in de interactie enorm doen toenemen.
Na een intensief samenspel tussen jou als kandidaat, trainer en acteur kun je succesvolle interventies toepassen op alle niveaus. Tevens kun je reflecteren op je eigen en andermans gedrag en kun je met eenvoudige vaardigheden als luisteren, samenvatten en doorvragen, feedback en feedforward veel meer gesprekken in de juiste richting laten bewegen.

Conflicten lijken doorgaans een bron van ellende. Maar conflicten kunnen ook een bron van nieuwe mogelijkheden vormen als het je lukt om je eigen weerstand voor het conflict te hanteren. Wij kunnen jou, het team of de organisatie helpen vat te krijgen op je emoties en primaire reacties die vaak met conflicten gepaard gaan. Dat doen we door het inzicht te vergroten in de oorsprong van deze reacties en de patronen bloot te leggen waarmee het verleden op herhaling gaat.
Conflicten kennen hun eigen oorsprong en diversiteit aan uitkomsten. Het leren hanteren van conflicten doen wij aan de hand van de volgende drie aspecten:

 • Het omzetten van conflicten in mogelijkheden tot succes
 • Het onder druk tonen van toenemende focus, creativiteit en aanwezigheid
 • Het omzetten van stress in vitaliteit, gezondheid en groei

Voor een-op-een-performance coaching verwachten we veel initiatief van je. Wij werken systematisch, laten jou het doel van het gesprek vaststellen en werken vanuit de actualiteit naar haalbare doelen. Als we jouw mogelijkheden in beeld hebben, kies je zelf wat je gaat doen.

Ontwikkelen van leiderschap vraagt maatwerk afgestemd op de mogelijkheden van mensen, teams en organisaties. Wij bieden twee bewezen concepten aan: ons Toekomstig Leidershap programma en onsInspirerend Leiderschap programma.

TEAMS

Voor de teamontwikkeling

‘High Performing Teams’, een van de bewezen concepten van Ken Blanchard, is een gedegen aanpak bij teamontwikkeling. Wij zijn, zoals eerdergenoemd, door Blanchard International opgeleid en mogen onszelf na jarenlange ervaring een zeer bedreven speler op deze markt noemen.

Het concept van High Performing Teams helpt medewerkers en leidinggevenden een goede inschatting te maken van de ontwikkelbehoeften binnen het team. Het geeft de mogelijkheid om de voornaamste afspraken te maken over het waarom, hoe en wat van het team en deze vast te leggen in een teamcharter. Daarnaast helpt het leidinggevenden om de stijl van leidinggeven af te stemmen op de behoeften van het team.

We bieden ondersteuning bij de toepassing van High Performing Teams en het concept van situationeel teamleiderschap in organisaties.

Teamontwikkeling met de ‘vijf frustraties van teamwork’ van Patrick Lencioni geeft een prachtig raamwerk voor de ontwikkeling van teams. Wij zijn in Nederland een van de weinige door Lencioni opgeleide facilitators en kennen reeds een ruime praktijk van toepassingen.

De ‘vijf frustraties van teamwork’ helpt teams bij het vergroten van het vertrouwen in elkaar en het vermogen om kwetsbaarheid te tonen in je eigen team. Teamleden leren wat er nodig is om conflicten te bespreken: hard op de taak en zacht op de relatie. Je leert commitment geven aan oplossingen die helder zijn, maar die mogelijk ook door anderen zijn bedacht. Het elkaar houden aan de gemaakte afspraken krijgt veel aandacht. Uiteindelijk leidt deze stapsgewijze aanpak tot het gezamenlijk bereiken van doelen. De vijf pijlers voor succes voor Lencioni zijn:

 • Vertrouwen door kwetsbaarheid
 • Conflicthantering zonder repercussie
 • Commitment door helderheid en buy-in
 • Aanspreekbaarheid op afspraken
 • Gezamenlijke resultaten


Je kunt bij ons vragenlijsten aanvragen voor ‘vijf frustraties van teamwork’ en wij geven toelichting op de verkregen rapportages. Daarbij verzorgen we trainingen voor het toepassen van de ‘vijf frustraties’ – voor beginnende tot zeer ervaren gebruikers – en adviseren we bij het toepassen van de methodiek bij de ontwikkeling van organisaties.

Team-coaching wordt zorgvuldig voorbereid met jou als teamleider, zodat vooraf de doelen helder zijn. De coaching gebeurt op basis van on the spot-interventies waarbij wij jou en je team een keur aan mogelijkheden kunnen bieden om effectiever met situaties om te gaan. Na de team-sessies krijg jij als leider een uitgewerkte evaluatie van jouw rol en jouw mogelijkheden tot groei.

Je kunt voor jezelf of je team een strippenkaart aanvragen waarmee je gegarandeerd bent van een serie gesprekken en interventies. Zo’n strippenkaart is een intensieve impuls voor het willen leren en presteren van je team. Hierbij kunnen we je als coach begeleiden zowel een-op-een of als team.

ORGANISATIES

Voor de organisatie-ontwikkeling

We maken samen een heldere analyse van het speelveld. Op basis van de specifieke situatie wordt een mensgerichte aanpak voorgesteld die succes mogelijk maakt. Wij zijn een duurzame partner voor de begeleiding van mensen en teams in veranderende organisaties.