Inspirerend Leiderschap is een programma voor leiders in organisaties die een volgende stap willen maken om zichzelf en anderen naar inspirerende prestaties te leiden. Vanuit een eigen visie op leiderschap anderen aan je verbinden en het vertrouwen in de onderlinge relaties steeds verder vergroten. Het vermogen vergroten om conflicten aan te gaan op een opbouwende manier en helderheid, commitment te krijgen voor de gemaakte afspraken op weg naar inspirerende prestaties.